Warsztaty logopedyczne

Speach therapy workshop

2022Z

Kod przedmiotu68S2-WLOG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.), Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Wyd. UMCS, 2015 2) Czaplewska E., Milewski S. (red.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 3) Milewski S., Kaczorowska - Bray K. (red.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Harmonia, 2015 4) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopediii. Studia przypadków, t. 2, UŚ Katowice, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi