Warsztaty umiejętności wychowawczych

Workshops in Pedagogical Skills

2021L

Kod przedmiotu68S2-WUW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stewart, John, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 35-157 2) Nęcka, Edward; Orzechowski, Jarosław; Słabosz, Aleksandra; Szymura, Błażej, Trening twórczości, GWP, 2012, s. 22-48 3) Bandura, Albert, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 37-66 4) Dewey, John, Szkoła i dziecko, Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006, s. 41-92
Literatura uzupełniająca
Uwagi