Wykład monograficzny II

Monographic lecture II

2022L

Kod przedmiotu68S2-WYKMII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówa zajęciach podejmowane są następujace treści: Historia oddziaływań muzykoterapeutycznych. Współczesne koncepcje muzykoterapii. Warsztat muzykoterapeuty. Szkoły praktyczne i techniki muzykoterapii. Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w praktyce klinicznej - od okresu prenatalnego do starości.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stachyra K. (red.), Podstawy muzykoterapii, UMCS, 2014 2) Stachyra K. (red.), Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, UMCS, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi