Logopedia - studia drugiego stopnia-magisterskie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Logopedia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Warsztaty językowo-translatorskie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
DYKCJA I AUTOKOREKCJA
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
FONOLOGIA
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Embriologia i genetyka człowieka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
FIZJOLOGIA I PATOLOGIA OKRESU ROZWOJOWEGO
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
LINGWISTYCZNA ANALIZA TEKSTU W NORMIE I PATOLOGII
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
NEUROLINGWISTYKA
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
PARCJALNE ZABURZENIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SEMINARIUM MAGISTERSKIE I PRACA DYPLOMOWA
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
ZABURZENIA PROCESÓW EMOCJONALNO-MOTYWACYJNYCH U DZIECI
1
ZAL-O
Wykład
15
Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego. Usprawnianie percepcji słuchowej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Warsztaty językowo-translatorskie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
ANALIZA BŁĘDÓW W PISANIU
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
ARTETERAPIA I MUZYKOTERAPIA
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Diagnoza idiolektu pacjenta
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
INTERDYSCYPLINARNE NAUCZANIE ZINTEGROWANE W LOGOPEDII
2,5
ZAL-O
Wykład
30
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
REHABILITACJA
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SEMINARIUM MAGISTERSKIE I PRACA DYPLOMOWA
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
TEORIE LINGWISTYCZNE W LOGOPEDII
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
WARSZTATY LOGOPEDYCZNE
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
WYBRANE ASPEKTY OLIGOFRENOLOGOPEDII
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty umiejętności wychowawczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
32,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
ELEMENTY PSYCHOTERAPII
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
KOMUNIKACJA Z PACJENTEM
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
ONKOLOGOPEDIA
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PODSTAWY SOCJOTERAPII
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SEMINARIUM MAGISTERSKIE I PRACA DYPLOMOWA
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
TYFLOLOGOPEDIA
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
WARSZTATY LOGOPEDII KLINCZNEJ
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
WARSZTATY LOGOPEDYCZNE
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
WYBRANE ASPEKTY ZABURZEŃ MOWY O PODŁOŻU NEUROLOGICZNYM
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
WYBRANE PROBLEMY NIEPŁYNNOŚCI MOWY
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne. Logopedia komputerowa i internetowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
LOGOPEDIA SENIORALNA
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
PSYCHOGENNE ZABURZENIA MOWY
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
REMANENTY LOGOPEDYCZNE
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SEMINARIUM MAGISTERSKIE I PRACA DYPLOMOWA
9
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty logopedii klinicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
ZDROWY STYL ŻYCIA
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
PRAKTYKA ZAWODOWA
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0