Etykieta

Etiquette

2019Z

Kod przedmiotu1400SX-MK-ETYKIETA1
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące ceremoniału dyplomatycznego. Zasady precedencji. Różnice kulturowe w protokole dyplomatycznym i etykiecie. Podstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre`u w życiu codziennym (zwroty grzecznościowe, powitania, rozmowa przez telefon, podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych). Etykieta uniwersytecka (precedencja, tytułowanie, zasady korespondencji). Umiejętności poprawnej prezentacji i zachowania podczas procesu rekrutacji zawodowej.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi protokołu dyplomatycznego.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch.,, Savoir-vivre dla zaawansowanych , KDC, 2008 2) Kuspys P.,, Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Zysk i S-ka, 2012 3) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 4) Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998
Literatura uzupełniająca1) Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym, Warszawa, 2007 2) Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa, 2004 3) Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, Warszawa, 2012 4) , Savoir-vivre. Poradnik dobrego wychowania, Buchmann Sp. z o.o., 2012
Uwagibrak