Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2019Z

Kod przedmiotu1400SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń do przedmiotu.
Opis wykładówPojęcie własności intelektualnej. Przedmiot prawa własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. Treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Licencje ustawowe i umowne. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenia praw autorskich (plagiat i piractwo intelektualne).
Cel kształceniaZapoznanie studenta z elementarnymi zasadami, pojęciami oraz procedurami prawa ochrony własności intelektualnej.
Literatura podstawowa1) E.Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.