Elementy psychoterapii

2020Z

Kod przedmiotu1468S2-ELEP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneogólna wiedza w zakresie funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego
Opis ćwiczeń1. Zdrowie psychiczne i patologia psychiczna- kryteria, 2. Szkoły w psychoterapii, 3. Czynniki leczące w psychoterapii, efekt placebo, 4. Psychofarmakoterapia, 5. Proces psychoterapii, 6. Kwestie etyczne w psychoterapii.
Opis wykładów1. Zdrowie psychiczne i patologia psychiczna- kryteria, 2. Szkoły w psychoterapii, 3. Czynniki leczące w psychoterapii, efekt placebo, 4. Psychofarmakoterapia, 5. Proces psychoterapii, 6. Kwestie etyczne w psychoterapii.
Cel kształceniaCelem kursu jest przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy z zakresu metod psychoterapii i zasad psychoterapii. Kolejnym celem jest przygotowanie studenta do modyfikowania sposobów postępowania w praktyce zawodowej z uwzględnieniem podstawowych umiejętności psychoterapii i wiedzy psychofarmakologicznej.
Literatura podstawowa1) Grzesiuk L., Styła R., Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki, DIFIN, 2009 2) Lieb K., Heslinger B., Jacob G., Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii, Elsevier, 2010 3) Kokoszka A., Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, Wydawnictwo UJ, 2009
Literatura uzupełniająca1) Kendall P.C., Hedtke K.A, wyd. GWP, Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci. Podręcznik terapeuty., 2013r., tom 2) Ustun T.B. i in., ICD-10 zaburzenia psychiczne u osób dorosłych : opisy przypadków klinicznych, 1999r., tom 3) Cummings J.L., Mega M.S., wyd. Elsevier, Neuropsychiatria, 2005r., tom 4) Morrison J., wyd. Wydawnictwo UJ, DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, 2015r., tom 5) Meyer R., wyd. GWP, Psychopatologia. Jeden przypadek - wiele teorii. , 2003r., tom 6) Popiel A., Pragłowska E., wyd. Paradygmat, Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, 2008r., tom 7) Kryteria diagnostyczne z DSM-5, 2015r., tom 8) Kendall P.C. (red.), wyd. GWP, Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne, 2010r., tom
Uwagi