Komunikacja marketingowa

2020Z

Kod przedmiotu1468S2-KOM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza dobrych i złych przykładów obrazujących dwa podstawowe aspekty zarządzania marketingowego, czyli: zarządzanie marką firmy/specjalisty i zarządzanie komunikacją. Kształcenie umiejętności budowania wartościowych i pozytywnie oddziałujących perswazyjnie komunikatów marketingowych odnoszących się do działalności logopedów.
Opis wykładówSposoby i przejawy zarządzania dialogiem firmy/osoby prowadzącej działalność gospodarczą z otoczeniem rynkowym ze szczególnym uwzględnieniem placówek zdrowia i terapeutów.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania komunikacji marketingowej jako formy promocji zawodowej w logopedii, analiza dobrych i złych przykładów działań tego typu oraz kształcenie umiejętności budowania dobrych jakościowo przekazów marketingowych.
Literatura podstawowa1) Maciej Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 2001 2) Mirosława Malinowska, Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej, Difin, 2015 3) Jan W. Wiktor, Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, PWN, 2013 4) Anna Miotk, Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca1) Danuta Dramska, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, 2001r., tom 2) Józef Szocki, wyd. Wydawnictwo Forum Naukowe, Wizerunek firmy w mediach, 2008r., tom 3) Nathalie Nahai, wyd. PWN, Sieci wpływu. Psychologia perswazji online, 2018r., tom 4) Joanna Malinowska-Parzydło, wyd. Helion, Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, 2015r., tom
Uwagi