Komunikacja z pacjentem

2020Z

Kod przedmiotu1468S2-KOMP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeństrategie komunikacyjne: omówienie na przykładach; analiza zachowań komunikacyjnych w relacji lekarz-pacjent; ćwiczenie językowych środków prowadzących do osiągnięcia celów terapeutycznych
Opis wykładówmodele komunikacji; instytucjonalne otoczenie komunikacji w relacji lekarz/terapeuta-pacjent; role i tożsamości komunikacyjne pacjentów i lekarzy/terapeutów; strategie komunikacyjne; paternalizm i jego przejawy;
Cel kształceniauświadomienie specyfiki komunikacji w relacji lekarz (terapeuta) - pacjent jako komunikacji instytucjonalnej; ukazanie najważniejszych strategii komunikacyjnych; uwrażliwienie na błędy w komunikacji; wskazanie roli właściwej komunikacji w procesie terapeutycznym
Literatura podstawowa1) Hebanowski, M., Kliszcz, J, Trzeciak B., Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, WL, 1999 2) K. Stefaniak,, Władza i tożsamość w relacji lekarz-pacjent, Atut, 2011, s. 47-123 3) Tobiasz-Adamczyk B., Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny,, WL Kraków, 2002, s. 45-96
Literatura uzupełniająca1) Eichelberger W., Stanisławska I., wyd. PiW, Być lekarzem, być pacjentem. Rozmowy o psychologii relacji, 2013r., tom , 15-56s.
Uwagi