Logopedia senioralna

2020L

Kod przedmiotu1468S2-LOGS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceneurologia kliniczna, wybrane aspekty zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, neuropsychologia kliniczna
Wymagania wstępnekursowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń stanowi rozwinięcie, uszczegółowienie oraz praktyczne zastosowanie treści omawianych na wykładach. Dotyczy m. in. prezentacji i analizy dostępnych kwestionariuszy, testów, narzędzi i pomocy logopedycznych stosowanych w logopedii senioralnej oraz specyfiki diagnozy i terapii zaburzeń sprawności komunikacyjnych osób w podeszłym wieku. Dotyczy również analizy konkretnych przypadków i próby wypunktowania i nazwania problemów danego pacjenta oraz przedstawienia propozycji terapii.
Opis wykładówMowa w fizjologicznym starzeniu się człowieka.Zjawisko off-target verbosity. Zjawisko tip-of-the-tongue. Wtórne baby-talk. Diagnoza logopedyczna i wsparcie logopedy w fizjologicznym procesie starzenia się. Starzenie się patologiczne a mowa - mowa w otępieniu typu alzheimera, w otępieniu czołowo-skroniowym. Diagnoza logopedyczna. Możliwości terapii. Współpraca logopedy z opiekunami pacjenta i ze specjalistami innych dziedzin w terapii logopedycznej osoby w wieku senioralnym
Cel kształceniaZapoznanie studenta ze specyfiką języka oraz komunikacji osób w wieku senioralnym oraz ze specyfiką pracy logopedycznej z osobami w podeszłym wieku.
Literatura podstawowa1) Domagała A., Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim - postępowanie terapeutyczne (w:) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2012, s. 257-263 2) Milewski S., Kaczorowska -Bray K., Późna starość jako przedmiot zainteresowania współczesnej logopedii (w:) Milewski S., Kaczorowska - Bray K. Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015, s. 153-166 3) Domagała A., Zaburzenia komunikacji językowej w otępieniu alzhaimerowskim (w:) Grabias S., Kurkowski M. (red.), Logopedi. Teoria zaburzeń mowy, Lublin UMCS, 2012, s. 625-644 4) Maciejewska A., Stabilizowanie normy interakcyjnej u osób w podeszłym wieku (w:) Grabias S. i in. (red.) Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego , Lublin UMCS, 2015, s. 1109-1126 5) Kielar-Turska M., Byczewska-Konieczny A., Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym (w:) S. Milewski i in. (red.) Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014, s. 423-443 6) Michalik M. (red.), Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, Kraków, 2014 7) Tłokiński W., Olszewski H., Zaburzeni mowy związane z wiekiem(w:) S. Milewski i in. (red.) Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014, s. 410-428 8) Białkowska J., Mroczkowska D., Osowicka-Kondratowicz M., Specyfika rehabilitacji i opieki geriatrycznej pacjentów po 60 roku życia (w:) Zdrowie publiczne i zarządzanie wymogami, Kraków, 2016, s. w druku 9) Tłokiński W., Olszewski H., Praktyczna ocena mowy osób w weiku senioralnym: aspekty metodologiczne (w:) Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.) Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015, s. 237-245
Literatura uzupełniająca1) Straś-Romanowska M., wyd. PWN, Późna starość, (w:) J. Trempala i in. (red.) Psychologia rozwoju człowieka - podręcznik akademicki, 2011r., tom 2) Tłokiński W., wyd. PWN, Mowa ludzi u schyłku życia, 1990r., tom
Uwagi