Neurolingwistyka

2019Z

Kod przedmiotu1468S2-NEU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneogólna wiedza w zakresie funkcjonowania zjawisk językowych
Opis ćwiczeń1. Analiza najnowszych danych z zakresu neurolingwistyki. 2. Metody neurolingwistyczne badania funkcji komunikacyjnych
Opis wykładów1. Neurolingwistyka jako projekt interdyscyplinarny 2. Organizacja mózgowa języka 3. Najnowsze badania i koncepcje neurolingwistyczne
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest prezentacja najnowszych danych, badań i kontrowersji z zakresu neurolingwistyki - dziedziny interdyscyplinarnej - w której realizują się paradygmaty badawcze neuromedyczne, psychologiczne i lingwistyczne. W ogólnym kształceniu logopedycznym wiedza neurolingwistyczna pozwala na sformułowanie bardziej szczegółowych diagnoz dotyczących m.n. zaburzeń mowy i specyficznych zaburzeń językowych.
Literatura podstawowa1) Aitchison J., Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, PIW, 1991 2) Kurcz I., Okuniewska H., Język jako przedmiot badań psychologicznych – psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, SWPS Academica, 2011 3) Gleason J.B., Ratner N.B., Psycholingwistyka, GWP, 2005 4) MacQueen B.D., Podstawy neurolingwistyki dla neurologopedów (w:) Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki. Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego , 2005, s. 930-964 5) Witkowski T. , Teoria i praktyka NLP w oczach psychologa społecznego. Czasopismo: Nauka, t. 4, Nauka, 2006, s. 55-71
Literatura uzupełniająca1) Panasiuk J., wyd. UMCS, Afazja a interakcja, TEKST – metaTEKST – konTEKST, 2012r., tom 2) Aitchison J., wyd. PIW, Ziarna mowy: początki i rozwój języka, 2002r., tom 3) Rutkiewicz-Hanczewska M., wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Neurobiologia nazywania : o anomii proprialnej i apelatywnej, 2016r., tom
Uwagi