Neuropsychologia kliniczna

2019L

Kod przedmiotu1468S2-NEUK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneogólna wiedza w zakresie anatomii układu nerwowego
Opis ćwiczeń1. Zaburzenia percepcji i uwagi, 2. Zaburzenia świadomości, 3. Zaburzenia pamięci, 4. Zaburzenia praksji, 5. Zaburzenia emocji, 6. Zaburzenia funkcji wykonawczych
Opis wykładów1. Zaburzenia percepcji i uwagi, 2. Zaburzenia świadomości, 3. Zaburzenia pamięci, 4. Zaburzenia emocji, 5. Zaburzenia funkcji wykonawczych
Cel kształceniaCelem kursu jest prezentacja, analiza i dyskusja najważniejszych zagadnień z zakresu neuropsychologii klinicznej. Kolejnym celem jest wskazanie na wagę badań neuropsychologicznych w ocenie, diagnostyce i terapii pacjentów z uszkodzeniem układu nerwowego, także w w kontekście zawodu logopedy i neurologopedy.
Literatura podstawowa1) Domańska Ł., Borkowska A. (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS, 2011 2) Herzyk A., Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Scholar, 2005 3) Cummings J.L., Mega M.S., Neuropsychiatria, Elsevier, 2005 4) Armstrong C.L., Morrow L. (red.), Neuropsychologia medyczna, t. 1-2, PWN, 2014 5) Sacks O., Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Zysk i S-ka, 2009 6) Walsch K., Darby D., Neuropsychologia kliniczna, PWN, 2014
Literatura uzupełniająca1) Broks P., wyd. GWP, Niedostępny świat. Podróż w głąb umysłu, 2011r., tom 2) Jodzio K., wyd. Impuls, Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej, 2011r., tom 3) Sacks O., wyd. Zysk i S-ka, Antropolog na Marsie, 1999r., tom 4) Sacks O., wyd. Zysk i S-ka, Oko umysłu, 2011r., tom 5) Herzyk A., wyd. Scholar, Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości, 2011r., tom 6) Ingram J., wyd. Zysk i S-ka, Płonący dom. Odkrywając tajemnice mózgu, 1996r., tom
Uwagi