Podstawy języka migowego

2020Z

Kod przedmiotu1468S2-PJM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńDaktylografia języka migowego (alfabet palcowy, znaki liczb). Ideografia polskiego języka migowego z zakresu czynności życia codziennego. Elementy gramatyki polskiego języka migowego. Zachowania kulturowe Głuchych
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z daktylografią i ideografią polskiego języka migowego (odróżnienie polskiego języka migowego od systemu językowo – migowego) oraz ukazanie możliwości używania go w kontakcie z ludźmi niesłyszącymi, a także w usprawnianiu funkcjonowania nie mówiących osób z innymi niepełnosprawnościami.
Literatura podstawowa1) Świdziński M. , Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, UW, 2003 2) Rzeźniczak D., Podręcznik do nauki Polskiego Języka Migowego, Poltext, 2016
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi