Podstawy socjoterapii

2020Z

Kod przedmiotu1468S2-POS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sawicka K., Socjoterapia, CMPP MEN, Warszawa, 1998 2) Jankowiak B. (red.), Socjoterapia jakpo forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej, UAM, Poznań, 2013 3) Wilk M., Diagnoza w socjoterapii, GWP, Gdańsk, 2014 4) Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków , 2009 5) Grudziewska E. (red.)) , Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą cz. I i II, DIFIN Spółka Akcyjna, Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi