Praktyka zawodowa

Professional training

2020L

Kod przedmiotu1468S2-PRZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabias S. i in., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS Lublin, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi