Rehabilitacja

2019L

Kod przedmiotu1468S2-REH
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceneurologia kliniczna
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje w zakrsie anatomii oraz wiedza o czynnikach warunkujących zdrowie człowieka.
Opis ćwiczeńPraktyczne zajęcia z treści wykładów na sali gimnastycznej i w zakładzie fizykoterapii. Podstawy kinezyterapii i fizykoterapii. Rodzaje ćwiczeń i ich zastosowanie. Rodzaje zabiegów fizykalnych: elektroterapia , magnetoterapia w ośrodku rehabilitacji, światłolecznictwo, hydroterapia. Metody neurofizjologiczne. Masaż. Biofeedback. Afasystem.
Opis wykładówFizjoterapia - definicja. Podstawy kinezyterapii i fizykoterapii. Rodzaje ćwiczeń i ich zastosowanie. Rodzaje zabiegów fizykalnych: elektroterapia , magnetoterapia, światłolecznictwo, hydroterapia. Metody neurofizjologiczne. Masaż. Biofeedback. Afasystem.
Cel kształceniaPoznanie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia, zasad rehabilitacji ruchowej.
Literatura podstawowa1) Kazimiera Milanowska,Wiktor Dega, Rehabilitacja medyczna, PZWL, 2004 2) Andrzej Kwolek, Rehabilitacja medyczna, Elsevier Urban & Partner, 2013
Literatura uzupełniająca1) czasopismo, wyd. Kwartalnik, Postępy rehabilitacji, 2017r., tom 2) czasopismo, wyd. dwumiesięcznik, Rehabilitacja w praktyce, 2017r., tom
Uwagi