Remanenty logopedyczne

2020L

Kod przedmiotu1468S2-REL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającewarsztaty logopedyczne (1) i (2)
Wymagania wstępneszczegółowa wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu przedmiotów wprowadzających; wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej
Opis ćwiczeńKształcenie umiejętności składających się na tzw. warsztat logopedy; przegląd narzędzi i pomocy logopedycznych najbardziej przydatnych w praktyce logopedycznej; prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania zawodu logopedy; najczęstsze dylematy zawodowe, zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej praktyki; etapy pracy logopedy - przegląd; samodzielna diagnoza zaburzeń komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy różnicowej; samodzielne sporządzanie planu postępowania terapeutycznego; samodzielne prowadzenie elementów terapii (pod kontrolą osoby prowadzącej warsztaty). Zajęcia częściowo realizowane są przy wykorzystaniu gabinetu logopedycznego i sali do obserwacji zajęć logopedycznych, gdzie studenci obserwują pracę logopedy z pacjentem, a następnie omawiają jej przebieg
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wykształcenie u studenta praktycznych umiejętności stawiania trafnej diagnozę oraz planowania i przeprowadzania skutecznej terapii logopedycznej osób w różnym wieku i z różnymi deficytami w zakresie komunikacji językowej. Przedmiot ma charakter sumujący i syntezujący interdyscyplinarną wiedzę logopedyczną w kontekście praktyki zawodowej logopedy
Literatura podstawowa1) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015 2) Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopdyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 3) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Harmonia, 2012 4) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopediii. Studia przypadków, t. 2, UŚ Katowice, 2013 5) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne, UŚ Katowice, 2012 6) Hamerlińska-Latecka A., Karwowska M. (red.), Interdyscyplinarność w logopedii, Komlogo Gliwice, 2014
Literatura uzupełniająca1) Grabias S., Kurkowski Z.M., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, UMCS, 2014 2) Baczała D., Błeszyński J. (red.), Terapia logopedyczna, UMK Toruń, 2014 3) Gałkowski T, Jastrzębowska G.,, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001
Uwagi