Warsztaty logopedyczne

Speach therapy workshop

2019L

Kod przedmiotu1468S2-WAL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zaburzeń mowy
Opis ćwiczeńZawód logopedy w praktyce: narzędzia i pomoce logopedyczne, etapy pracy logopedy; umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem i jego opiekunem; obserwacja poszczególnych etapów pracy logopedycznej poprzez udział w zajęciach logopedycznych z osobami o różnych zaburzeniach komunikacji; samodzielna diagnoza zaburzeń komunikacji językowej; samodzielne sporządzanie planu postępowania terapeutycznego. Zajęcia częściowo realizowane są przy wykorzystaniu gabinetu logopedycznego i sali do obserwacji zajęć logopedycznych, gdzie studenci obserwują pracę logopedy z pacjentem, a następnie omawiają jej przebieg.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych
Literatura podstawowa1) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015 2) Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopdyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 3) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Harmonia, 2015, s. 228-233 4) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopediii. Studia przypadków, t. 2, UŚ Katowice, 2013 5) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopedii. Materialy dydaktyczne, UŚ Katowice, 2012 6) Pluta-Wojciechowska D., Sambor D. (red.), Wspoółczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, Harmonia Gdańsk, 2017
Literatura uzupełniająca1) Grabias S., Kurkowski Z.M., wyd. UMCS, Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, 2014r., tom 2) Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), , wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Logopedia - pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki,, 2003r., tom
Uwagi