Warsztaty logopedyczne

Speach therapy workshop

2020Z

Kod przedmiotu1468S2-WLOG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającewarsztaty logopedyczne (1)
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zaburzeń kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz rozszerzona wiedz z zakresu przedmiotu wprowadzającego
Opis ćwiczeńZawód logopedy w praktyce: narzędzia i pomoce logopedyczne, etapy pracy logopedy; umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem i jego opiekunem; obserwacja poszczególnych etapów pracy logopedycznej poprzez udział w zajęciach logopedycznych z osobami o różnych zaburzeniach komunikacji; samodzielna diagnoza zaburzeń komunikacji językowej; samodzielne sporządzanie planu postępowania terapeutycznego; samodzielne prowadzenie terapii (pod kontrolą osoby prowadzącej warsztaty). Zajęcia częściowo realizowane są przy wykorzystaniu gabinetu logopedycznego i sali do obserwacji zajęć logopedycznych, gdzie studenci obserwują pracę logopedy z pacjentem, a następnie omawiają jej przebieg.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wykształcenie u studenta praktycznych umiejętności stawiania trafnej diagnozę oraz planowania i przeprowadzania skutecznej terapii logopedycznej osób w różnym wieku z różnymi deficytami w zakresie komunikacji językowej.
Literatura podstawowa1) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015 2) Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopdyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 3) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Harmonia, 2015 4) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopediii. Studia przypadków, t. 2, UŚ Katowice, 2013 5) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne, UŚ Katowice, 2012 6) Hamerlińska-Latecka A., Karwowska M. (red.), Interdyscyplinarność w logopedii, Komlogo Gliwice, 2014
Literatura uzupełniająca1) Grabias S., Kurkowski M., wyd. Wydawnictwo UMCS, Logopedia. Teoria zaburzeń mowy., 2014r., tom 2) Baczała D., Błeszyński J. (red.), wyd. UMK Toruń, Terapia logopedyczna, 2014r., tom
Uwagi