Wykład monograficzny II

Monographic lecture II

2020L

Kod przedmiotu1468S2-WYKMII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stachyra K. (red.), Podstawy muzykoterapii, UMCS, 2014 2) Stachyra K. (red.), Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, UMCS, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi