Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego. Usprawnianie percepcji słuchowej

2019Z

Kod przedmiotu1468S2-ZCPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu audiologii, audiogennych zaburzeń mowy oraz świadomości fonologicznej
Opis ćwiczeńĆwiczenia stanowią rozwinięcie i praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładach, dotyczą m.in.: doskonalenia funkcji słuchowych w ontogenezie, diagnozy słuchu mownego, diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego, programowania terapii, określania roli przetwarzania słuchowego w poszczególnych zaburzeniach mowy.
Opis wykładówSłuch fizjologiczny i ośrodkowy. Rozwój słuchu w ontogenezie. Wyższe funkcje słuchowe. Lateralizacja słuchowa. Rodzaje i parametry dźwięków. Słuch mowny. Zaburzenia percepcji słuchowej. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD). Profile CAPD. CAPD a inne zaburzenia mowy. Terapia CAPD.
Cel kształceniaWyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające stawianie diagnozy i prowadzenie terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego skutkujących zaburzeniami kompetencji językowych i komunikacyjnych.
Literatura podstawowa1) Zaleski T. , Rozpoznawanie zaburzeń słuchu pochodzenia centralnego, t. V, Audiofonologia, 1993 2) Senderski A. , Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. , t. 13(2), Otorynolaryngologia, 2014, s. 77-81 3) Ratyńska J., Neuropatia słuchowa, t. 26, Audiofonologia, 2004, s. 15-19 4) Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B. , Zastosowanie testu uwagi i lateralizacji słuchowej w dysfonii dziecięcej, t. 13(4), Otorynolaryngologia, 2014, s. 196-203 5) -, http://koliberbp.pl, -, - 6) Kurowski M., Diagnoza audiofonologiczna (w:) Grabias S. i in. red., Logopedia standardy postępowania logopedycznego, Lubli: UMCS, 2015, s. 99-109 7) Domagała A., Mireca U., Słuch mowny. Klasyfikacja zjawiska (w:) Grabias S., Kurkowski M. red., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: UMCS, 2012, s. 129-164 8) Kurkowski M,, Zaburzenia przetwarznia słuchowego (w:) Grabias S., Kurkowski M. red., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: UMCS, 2012, s. 117-128 9) Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Klasyfikacja zaburzeń słuchu (w:) Grabias S., Kurkowski M. red., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: UMCS, 2012, s. 91-115 10) Skoczylas A. i in. , Ośrodkowe zaburzenia słuchu - wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii , t. 1(1), Nowa Audiofonologia , 2012, s. 11-18
Literatura uzupełniająca1) , American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines. Guidelines for the Diagnosis, Treatment and Management of Children and Adults with central Auditory Processing Disorder., , 2010 2) Kostrzewski J., Skala pomiaru percepcji słuchwej słów, Łódź, 1994 3) Kurkowski M., Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin: UMCS, 2013 4) Obrębowski A. (red.), Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy, Poznań, 2011 5) Mihilewicz S., Zaburzenia przetwrzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgowym, Wrocław, 2003 6) Ozimek E., Dżwięk i jego percepcja. Aspekt fizyczny i psychoakustyczny, Warszawa, 2002 7) Yeni-Komashin G.H., Percepcja mowy (w:) Gleason J.B, Ratner N.B. red., Psycholingwistyka Psycholingwistyka, Gdńsk, 8) Kruczyńska A., Szablewska E., Wpływ centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego na wymowę dzieci 4. i 6-letnich (w:) Baczała D., Błeszyński J. red., Terapia logopedyczna, Toruń: UMK, 2014, s. 206-219
Uwagi