Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci

2019Z

Kod przedmiotu1468S2-ZPEM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceParcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
Wymagania wstępne--
Opis ćwiczeń--
Opis wykładówProcesy emocjonalno – motywacyjne a inne procesy psychiczne. Geneza i funkcja procesów emocjonalnych. Rola procesów emocjonalno-motywacyjnych w funkcjonowaniu człowieka. Powstawanie emocji – rola oceny poznawczej i mechanizmów mózgowych. Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych. Uszkadzający wpływ lęku. Najważniejsze zaburzenia emocjonalne u dzieci i dorosłych – zaburzenia lękowe i nerwice. Zaburzenia procesów motywacyjnych na przykładzie depresji.
Cel kształceniaZnajomość przyczyn i przebiegu zaburzeń rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci.
Literatura podstawowa1) Strelau J., Psychologia., Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000 2) Strelau J., Psychologia., Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000 3) Strelau J., Psychologia., Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000 4) Gerrig R., Zimbardo Ph. , Psychologia i życie., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 5) Gerrig R., Zimbardo Ph. , Psychologia i życie., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 6) Strelau J., Psychologia., Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000 7) Gerrig R., Zimbardo Ph. , Psychologia i życie., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 8) Leahy R., Tirch D., Napolitano L., Regulacja emocji w psychoterapii. Podręcznik praktyka. , Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 9) Leahy R., Tirch D., Napolitano L., Regulacja emocji w psychoterapii. Podręcznik praktyka. , Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 10) Gerrig R., Zimbardo Ph. , Psychologia i życie., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 11) Carson R., Butcher J., Mineka S. , Psychologia zaburzeń. , Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2003 12) Carson R., Butcher J., Mineka S. , Psychologia zaburzeń. , Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2003 13) Leahy R., Tirch D., Napolitano L., Regulacja emocji w psychoterapii. Podręcznik praktyka. , Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 14) Leahy R., Tirch D., Napolitano L., Regulacja emocji w psychoterapii. Podręcznik praktyka. , Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 15) Carson R., Butcher J., Mineka S. , Psychologia zaburzeń. , Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2003 16) Carson R., Butcher J., Mineka S. , Psychologia zaburzeń. , Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2003
Literatura uzupełniająca1) Skorek E. M. (red.), Terapia pedagogiczna. , t. I, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004 2) Łysek J. (red.) , Niepowodzenia szkolne. , Kraków: Impuls., 1998
Uwagi