Zdrowy styl życia

2020L

Kod przedmiotu1468S2-ZSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńwykład
Opis wykładówPojęcie zdrowia.Modele edukacji zdrowotnej.Ekologiczne i higieniczne czynniki decydujące o zdrowiu człowieka.Higiena psychiczna i snu.Stres jego następstwa i metody postępowania w stresie.Przyczyny bólów kręgosłupa i profilaktyka w zespołach bólowych.Profilaktyka uzależnień.Wady postawy u dzieci- rozpozananie i zapobieganie.Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.Choroby cywilizacyjne- zapobieganie.Higiena osobista.Profilaktyka otyłości u dzieci i dorosłych.Wybrane zagadnienia z edukacji seksualnej i choroby zakaźne przenoszone drogą płciową.Higiena żywności i żywienia.Choroby zakaźne i pasożytnicze.Promocja zdrowia i programy profilaktyczne
Cel kształceniaPoznanie wiedzy na temat czynników warunkujących zdrowie, poznanie niektórych chorób ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich profilaktykę. Analiza czynników zdrowego stylu życia i możliwości ich wpływu na zdrowie.
Literatura podstawowa1) Barbara Woynarowska, Edukacja zdrowotna, PWN, 2016 2) Magdalena Zadworna-Cieślak,Nina Ogińska-Bulik, Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne , Delfin, 2011 3) Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Ścieżka edukacyjna - edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi