Logopedia - studia drugiego stopnia-magisterskie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Logopedia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Warsztaty językowo-translatorskie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Dykcja i autokorekcja
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Fonologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Arteterapia i muzykoterapia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Embriologia i genetyka człowieka
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Fizjologia i patologia okresu rozwojowego
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Lingwistyczna analiza tekstu w normie i patologii
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Neurolingwistyka
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pierwsza pomoc przedmedyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego. Usprawnianie percepcji słuchowej
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
29,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Warsztaty językowo-translatorskie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Analiza błędów w pisaniu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Diagnoza idiolektu pacjenta
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Interdyscyplinarne nauczanie zintegrowane w logopedii
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Neuropsychologia kliniczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Rehabilitacja
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teorie lingwistyczne w logopedii
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztaty logopedyczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty umiejętności wychowawczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wybrane aspekty oligofrenologopedii
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Elementy psychoterapii
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Komunikacja marketingowa
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Komunikacja z pacjentem
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Onkologopedia
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy języka migowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy socjoterapii
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tyflologopedia
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztaty logopedii klinicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty logopedyczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane aspekty zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wybrane problemy niepłynności mowy
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne. Logopedia komputerowa i internetowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Logopedia senioralna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychogenne zaburzenia mowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Remanenty logopedyczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
9
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty logopedii klinicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
Zdrowy styl życia
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0