Arteterapia i muzykoterapia

Art Therapy and Music Therapy

2021Z

Kod przedmiotu68S2-AIM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMetody i techniki oddziaływań terapeutycznych przez sztukę i muzykę, planowanie, realizowanie i ewaluacja procesu terapeutycznego
Opis wykładówIA:Metody i techniki oddziaływań terapeutycznych przez sztukę i muzykę, planowanie, realizowanie i ewaluacja procesu terapeutycznego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szulc W., Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Difin, 2011 2) Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Difin, 2013 3) Konieczna-Nowak L., Wprowadzenie do muzykoterapii, Impuls, 2013 4) CYlulko-Gładyszewska J., Arteterapia w pracy pedagoga, Impuls, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi