Fizjologia i patologia okresu rozwojowego

Physiology and Pathology of the Developmental Period

2021Z

Kod przedmiotu68S2-FPOR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu fizjologii i patologii człowieka oraz nauki społeczne.
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Ocena stanu ogólnego noworodka. Czynniki wpływające na masę urodzeniową, zmiana proporcji ciała w poszczególnym przedziałach wiekowych, dziecko z niską / nadmierna masą ciała). Cechy morfologiczne i fizjologiczne noworodków. Podział pod względem wieku płodowego, masy urodzeniowej. 2. Pielęgnacja noworodka. Zasady resuscytacji, podstawowe zaburzenia okresu noworodkowego , zakażenia u noworodków. Żółtaczki okresu noworodkowego. 3. Cechy i odrębności morfologiczne i fizjologiczne wcześniaków. Kryteria wcześniactwa, przyczyny. Pielęgnacja wcześniaka. 4. Żółtaczka fizjologiczna noworodków, pourodzeniowy spadek masy ciała, zaburzenia termoregulacji, stolce przejściowe, zaburzenia krzepnięcia. 6. Rozwój somatyczny i psychomotoryczny niemowlęcia (przyrost masy i długości ciała, obwód głowy i klatki piersiowej, ząbkowanie. 7. Metody oceny rozwoju fizycznego (siatki centylowe, norma w pediatrii). 8. Terminy i zakres profilaktycznych badań w okresie rozwojowym. Profilaktyka chorób zakaźnych. 9. Profilaktyka chorób niedoborowych (niedokrwistości niedoborowe z niedoboru żelaza oraz kwasu foliowego). Niedokrwistość fizjologiczna pierwszego kwartału. 11. Ogólne zasady żywienia niemowląt. Ogólne zasady żywienia dzieci powyżej pierwszego roku po urodzeniu . 12. Wywiad lekarski: zbieranie wywiadu, wstępne rozpoznanie, postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne, wywiad rodzinny. 13. Ocena rozwoju fizycznego dziecka, dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Metody oceny, warianty rozwoju i dojrzewania płciowego. 14. Semiotyka. 15. Alergia 16. Choroby przewodu pokarmowego , bóle brzucha, biegunki, krwawienia z przewodu pokarmowego, odwodnienie 17.Wybrane aspekty chorób serca i układu krążenia u dzieci, niewydolność krążenia ostra i przewlekła. .18.Choroby układu moczowego 19. Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych 20.Zaburzenia metaboliczne u dzieci. (cukrzyca) 21Sepsa 22. Interpretacja badań, artefakty , na przykładzie badań układu moczowego 23. Pojęcie i ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka w różnych okresach rozwojowych. Metody oceny rozwoju . Związek zaburzeń somatycznych z osiągnięciami rozwojowymi w tym z rozwojem mowy, myślenia, postrzegania ze szczególnym uwzględnieniem dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, encefalopatią niedotlenieniową.,ĆWICZENIA:1. Badanie podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe dziecka (ocena stanu ogólnego) ocena neurologiczna dziecka z uwzględnieniem interpretacji podstawowych wyników badań. 2. Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka 3. Szczepienia ochronne.i profilaktyka chorób niedoborowych 4. Badania przesiewowe , profilaktyka 1,2 i 3 rzędu w różnych okresach rozwojowych 5. Żywienie dzieci w różnych okresach rozwojowych i różnych stanach patologicznych. 6. Podstawy postępowania w stanach zagrożenia życia dziecka 7. Podstawowe objawy chorobowe w chorobach ostrych i przewlekłych 8. Wpływ czynników rozwojowych, środowiskowych, rodzinnych na aktualna stan i możliwości dziecka. 9. Postępowanie z rodziną i z dzieckiem chorym przewlekle i z wadami rozwojowymi 10. Współpraca z pracownikami służby zdrowia i opiekunami
Cel kształceniaZnajomość fizjologii rozwoju.Podstawowa ocena stanu zdrowia, potrzeb zdrowotnych i rozwojowych dziecka. Umiejętność współpracy z rodzicami i pracownikami służby zdrowia.
Literatura podstawowa1) Krawczyński M., "Propedeutyka pediatrii", PZWL, 2002 2) Luxner K.L., "Pielęgniarstwo pediatryczne Delmera", MED.Urban&Partner, 2005 3) Radzikowski A., Banaszkiewicz A., "Pediatria- podręcznik dla studentów pielęgniarstwa", Medipage, 2008 4) Kubicka M., Kawalec W., "Pediatria", PZWL, 2008 5) Kapoor R., Barnes K., "Pediatria", Edra Urban&Partner, 2016
Literatura uzupełniająca1) Woynarowska B., wyd. PZWL, "Profilaktyka w pediatrii", 1998r., tom 2) Obuchowicz A., wyd. PZWL, " Badania podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii", 2008r., tom 3) Krawczyński M., wyd. Help- Med, " Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie", 2008r., tom
Uwagi