Lingwistyczna analiza tekstu w normie i patologii

Linguistic Text Analysis in the Norm and the Pathology

2021Z

Kod przedmiotu68S2-LAT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPodczas ćwiczeń omawiana będzie hierarchiczna struktura języka i tekstu oraz jej zaburzenia na różnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu składniowego (w odniesieniu do zdania pojedynczego i złożonego), świadomości wyrazu i problematyki spójności tekstu. Nacisk położony jest na analizę zgodnych z normą oraz zaburzonych tekstów dzieci i dorosłych
Opis wykładówIA:Podczas ćwiczeń omawiana będzie hierarchiczna struktura języka i tekstu oraz jej zaburzenia na różnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu składniowego (w odniesieniu do zdania pojedynczego i złożonego), świadomości wyrazu i problematyki spójności tekstu. Nacisk położony jest na analizę zgodnych z normą oraz zaburzonych tekstów dzieci i dorosłych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łuczyński E., Rozgryzając tajniki mowy. Wiedza o języku polskim dla logopedów, , Gdańsk, 2011 2) Nagórko A., , Zarys gramatyki polskiej, Warszawa, 1996 3) Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
UwagiZagadnienia będą uwzględniać specyfikę poszczególnych tekstów oraz potrzeby i zainteresowania studentów.