Neurolingwistyka

Neurolinguistics

2021Z

Kod przedmiotu68S2-NEU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aitchison J., Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, PIW, 1991 2) Kurcz I., Okuniewska H., Język jako przedmiot badań psychologicznych – psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, SWPS Academica, 2011 3) Gleason J.B., Ratner N.B., Psycholingwistyka, GWP, 2005 4) MacQueen B.D., Podstawy neurolingwistyki dla neurologopedów (w:) Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki. Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego , 2005, s. 930-964 5) Witkowski T. , Teoria i praktyka NLP w oczach psychologa społecznego. Czasopismo: Nauka, t. 4, Nauka, 2006, s. 55-71
Literatura uzupełniająca
Uwagi