Neuropsychologia kliniczna

Clinical Neuropsychology

2021L

Kod przedmiotu68S2-NEUK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Domańska Ł., Borkowska A. (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS, 2011 2) Herzyk A., Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Scholar, 2005 3) Cummings J.L., Mega M.S., Neuropsychiatria, Elsevier, 2005 4) Armstrong C.L., Morrow L. (red.), Neuropsychologia medyczna, t. 1-2, PWN, 2014 5) Sacks O., Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Zysk i S-ka, 2009 6) Walsch K., Darby D., Neuropsychologia kliniczna, PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi