Podstawy socjoterapii

Fundamentals of Sociotherapy

2022Z

Kod przedmiotu68S2-POS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń1.Istota i pojęcie socjoterapii. 2.Zadania i cele socjoterapii. 3. Obszary zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. 4.Diagnoza w socjoterapii. 5. Zajęcia socjoterapeutyczne - program, zasady prowadzenia zajęć. 6. Metody i techniki zajęć socjoterapeutycznych. 7. Praca socjoterapeutyczna z grupą. 8.Kompetencje, umiejętności i etyka socjoterapeuty. 9. Role grupowe w socjoterapii. Projektowanie zajęć socjoterapeutycznych – prowadzenie zajęć.
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sawicka K., Socjoterapia, CMPP MEN, Warszawa, 1998 2) Jankowiak B. (red.), Socjoterapia jakpo forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej, UAM, Poznań, 2013 3) Wilk M., Diagnoza w socjoterapii, GWP, Gdańsk, 2014 4) Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków , 2009 5) Grudziewska E. (red.)) , Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą cz. I i II, DIFIN Spółka Akcyjna, Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak