Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego

Partial Disorders in Psychomotor Development

2021Z

Kod przedmiotu68S2-PZRP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńNa zajęciach podejmowane są następujące zagadnienia: Pojęcie rozwoju psychoruchowego i czynniki go warunkujące. Tempo, rytm i dynamika zmian rozwojowych. Typologia zaburzeń rozwoju psychomotorycznego. Przyczyny zaburzeń rozwoju psychomotorycznego. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Zaburzenia motoryczne (ruchowe) – niezręczność całego ciała, niezręczność manualna. Zaburzenia procesów orientacyjno-poznawczych – mikrozaburzenia spostrzegania wzrokowego (dysfunkcje korowego ośrodka wzrokowego), zaburzenia analizy i syntezy słuchowej. Zaburzenia napędu psychoruchowego – zahamowanie i nadpobudliwość. Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne – zaburzenia nerwicowe, obojętność uczuciowa, nadpobudliwość emocjonalna, agresja dziecięca
Opis wykładówIA:Na zajęciach podejmowane są następujące zagadnienia: Pojęcie rozwoju psychoruchowego i czynniki go warunkujące. Tempo, rytm i dynamika zmian rozwojowych. Typologia zaburzeń rozwoju psychomotorycznego. Przyczyny zaburzeń rozwoju psychomotorycznego. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Zaburzenia motoryczne (ruchowe) – niezręczność całego ciała, niezręczność manualna. Zaburzenia procesów orientacyjno-poznawczych – mikrozaburzenia spostrzegania wzrokowego (dysfunkcje korowego ośrodka wzrokowego), zaburzenia analizy i syntezy słuchowej. Zaburzenia napędu psychoruchowego – zahamowanie i nadpobudliwość. Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne – zaburzenia nerwicowe, obojętność uczuciowa, nadpobudliwość emocjonalna, agresja dziecięca.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czapiewska E., 1) Czapiewska E. , Zaburzenia rozwoju językowego a trudności w czytaniu. , t. 1 – 2, Biuletyn Logopedyczny, 2007, s. 61 – 64 2) Bogdanowicz M. , Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia (wyd. 4). , Warszawa: CMP PP, 2000 3) Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych., t. X, Audiofonologia, 1997, s. 145 – 159 , Biuletyn Logopedyczny, 2007, s. 61-64 2) Bogdanowicz M., Bogdanowicz M. , Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia (wyd. 4). , Warszawa: CMP PP, 2000 3) Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych., t. X, Audiofonologia, t. X, Audiofonologia, 1997, s. 145-157
Literatura uzupełniająca
Uwagi