Rehabilitacja

Rehabilitation

2021L

Kod przedmiotu68S2-REH
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPraktyczne zajęcia z treści wykładów na sali gimnastycznej i w zakładzie fizykoterapii. Podstawy kinezyterapii i fizykoterapii. Rodzaje ćwiczeń i ich zastosowanie. Rodzaje zabiegów fizykalnych: elektroterapia , magnetoterapia, światłolecznictwo, hydroterapia, ultradźwięki. Metody neurofizjologiczne. Masaż. Biofeedback. Afasystem.
Opis wykładówFizjoterapia - definicja. Podstawy kinezyterapii i fizykoterapii. Rodzaje ćwiczeń i ich zastosowanie. Rodzaje zabiegów fizykalnych: elektroterapia , magnetoterapia, światłolecznictwo, hydroterapia, ultradźwięki. Metody neurofizjologiczne. Masaż. Biofeedback. Afasystem.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kazimiera Milanowska,Wiktor Dega, Rehabilitacja medyczna, PZWL, 2004 2) Andrzej Kwolek, Rehabilitacja medyczna, Elsevier Urban & Partner, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi