Warsztaty logopedyczne

Speach therapy workshop

2021L

Kod przedmiotu68S2-WAL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015 2) Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopdyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 3) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Harmonia, 2015, s. 228-233 4) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopediii. Studia przypadków, t. 2, UŚ Katowice, 2013 5) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopedii. Materialy dydaktyczne, UŚ Katowice, 2012 6) Pluta-Wojciechowska D., Sambor D. (red.), Wspoółczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, Harmonia Gdańsk, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi