Wybrane problemy niepłynności mowy

Selected Problems of Non-Fluency in Speech

2022Z

Kod przedmiotu68S2-WPNM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogdanowska Z., Kwiatkowska A. , Współpraca z rodziną w obszarze procesu terapeutycznego, [w:] Płaszczyzny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, (red.) L. Hurło, Łodź, 2011 2) Chęciek M., Bijak E., Kamińska D., Jąkanie. Skuteczne techniki płynnego mówienia. TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się (cz. 1 i 2),, Gdańsk: Harmonia, 2014 3) Chmela K.A., Reardon N., Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania, (red.) L. A. Scott, Centrum Logopedyczne, Katowice, 2014 4) De Geus E., Czasami po prostu się jąkam. Książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, Centrum Logopedyczne, Katowice, 2013 5) De Jong P., Berg I. K, Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik. , Kraków, 2007 6) -, www.stutteringhelp.org/polish-translations ; www.logopeda.org.pl www.frogos.org.pl www.logopeda.pl, -, - 7) Guitar B., Peters T.J., Dobór metod terapii jąkania. Przewodnik dla logopedów, Centrum logopedyczne, 2014 8) Humeniuk E., Biologiczne i psychiczne aspekty jąkania, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2012 9) Stephen B. Hood (red.), Jąkanie – eksperci radzą. Z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistó, Katowice, 2015 10) Kelman E., Nicholas A., Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Podejście interakcyjne Rodzic – Dziecko – Palin PCI, Gdańsk: Harmonia, 2013 11) Sharry J., Madden B., Darmody M., W poszukiwaniu rozwiązania. Przewodnik po terapii krótkoterminowej, Łódź, 2007 12) Stecko E., Jąkanie uwarunkowane obniżoną aktywnością histydazy, www.stecko.com.pl, 2011 13) Tarkowski Z, Jąkanie – Księga Pytań i Odpowiedzi, Gdańsk: Harmonia, 2010 14) Woźniak T., Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem (w:) Grabias S. red., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: UMCS, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi