Warsztaty językowo-translatorskie

Workshops in Language and Translation

2021Z

Kod przedmiotu68S2-WTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedmiot obejmuje ogół zagadnień translatorskich. Poza problemami teoretycznymi związanymi z tłumaczeniem i różnymi teoriami przekładu, zajęcia mają na celu kształcenie warsztatu translatorskiego poprzez ćwiczenia praktyczne polegające na krytyczniej analizie wybranych tekstów naukowych i popularnonaukowych (szczególnie tych związanych z zagadnieniami logopedycznymi) oraz na samodzielnym przekładzie tekstów z języka obcego (angielskiego) na język polski.
Opis wykładów---
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Belczyk A.,, Poradnik tłumacza, Wydawnictwo IDEA, 2009 2) Lipiński K., Vademecum tłumacza, Wydawnictwo IDEA, 2006 3) Macpherson R., English for academic purposes, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi