Wykład monograficzny I

Monographic lecture I

2021L

Kod przedmiotu68S2-WYKMI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykład obejmuje treści dotyczące podstawowych technik perswazji i manipulacji (zasada kontrastu, zasada autorytetu, reguła wzajemności, reguła odmowa - wycofanie, zasada zaangażowania, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, zasada aureoli, zasada stopniowania żądań, pranie mózgu, reklama podprogowa), technik stosowanych w reklamie
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Witkowski Tomasz, Psychomanipulacje, Biblioteka moderatora, 2006 2) Cialdini Robert, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015 3) Cialdini Robert, Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016 4) Kevin Hogan, Psychologia perswazji : strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Jacek Santorski & CO - Agencja Wydawnicza, 2015 5) Pawłowski B. (red.), Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 6) A. Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-Leder, Iwona Kurz, M. Szpakowska, Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008 7) Wróbel Alina, Wychowanie a manipulacja, Wydawnictwo "Impuls", Kraków, 2006 8) Dymara Bronisława, łopatkowa Maria, Pulinowa Maria Zofia, Murzyn Andrzej, Dziecko w świecie wartości. Poszukiwanie ładu umysłu i serca, Wydwanictwo "Impuls", Kraków, 2010 9) Denek Kazimierz, Morszczyńska Urszula, Morszczyński Wojciech, Michałowski Stanisław Czesław, Dziecko w świecie wartości. Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, Wydawnictwo "Impuls", Kraków, 2010 10) Muszyński W. (red.), Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak