Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego. Usprawnianie percepcji słuchowej

Central Auditory Processing Disorder. Improving Auditory Perception

2021Z

Kod przedmiotu68S2-ZCPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSłuch fizjologiczny i ośrodkowy. Rozwój słuchu w ontogenezie. Wyższe funkcje słuchowe. Lateralizacja słuchowa. Rodzaje i parametry dźwięków. Słuch mowny. Zaburzenia percepcji słuchowej. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD). Profile CAPD. CAPD a inne zaburzenia mowy. Terapia CAPD.,ĆWICZENIA:Ćwiczenia stanowią rozwinięcie i praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładach, dotyczą m.in.: doskonalenia funkcji słuchowych w ontogenezie, diagnozy słuchu mownego, diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego, programowania terapii, określania roli przetwarzania słuchowego w poszczególnych zaburzeniach mowy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zaleski T. , Rozpoznawanie zaburzeń słuchu pochodzenia centralnego, t. V, Audiofonologia, 1993 2) Senderski A. , Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. , t. 13(2), Otorynolaryngologia, 2014, s. 77-81 3) Ratyńska J., Neuropatia słuchowa, t. 26, Audiofonologia, 2004, s. 15-19 4) Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B. , Zastosowanie testu uwagi i lateralizacji słuchowej w dysfonii dziecięcej, t. 13(4), Otorynolaryngologia, 2014, s. 196-203 5) -, http://koliberbp.pl, -, - 6) Kurowski M., Diagnoza audiofonologiczna (w:) Grabias S. i in. red., Logopedia standardy postępowania logopedycznego, Lubli: UMCS, 2015, s. 99-109 7) Domagała A., Mireca U., Słuch mowny. Klasyfikacja zjawiska (w:) Grabias S., Kurkowski M. red., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: UMCS, 2012, s. 129-164 8) Kurkowski M,, Zaburzenia przetwarznia słuchowego (w:) Grabias S., Kurkowski M. red., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: UMCS, 2012, s. 117-128 9) Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Klasyfikacja zaburzeń słuchu (w:) Grabias S., Kurkowski M. red., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: UMCS, 2012, s. 91-115 10) Skoczylas A. i in. , Ośrodkowe zaburzenia słuchu - wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii , t. 1(1), Nowa Audiofonologia , 2012, s. 11-18
Literatura uzupełniająca
Uwagi