Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci

Disorders of Emotion and Motivation Processes in Children

2021Z

Kod przedmiotu68S2-ZPEM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówa zajęciach podejmuje się następujące zagadnienia: Procesy emocjonalno – motywacyjne a inne procesy psychiczne. Geneza i funkcja procesów emocjonalnych. Rola procesów emocjonalno-motywacyjnych w funkcjonowaniu człowieka. Powstawanie emocji – rola oceny poznawczej i mechanizmów mózgowych. Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych. Uszkadzający wpływ lęku. Najważniejsze zaburzenia emocjonalne u dzieci i dorosłych – zaburzenia lękowe i nerwice. Zaburzenia procesów motywacyjnych na przykładzie depresji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Strelau J., Psychologia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000 2) Gerrig R., Zimbardo Ph. , Psychologia i życie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 3) Leahy R., Tirch D., Napolitano L., Regulacja emocji w psychoterapii. Podręcznik praktyka, Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 4) Carson R., Butcher J., Mineka S. , Psychologia zaburzeń, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi