Zdrowy styl życia

Healthy Living

2022L

Kod przedmiotu68S2-ZSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barbara Woynarowska, Edukacja zdrowotna, PWN, 2016 2) Magdalena Zadworna-Cieślak,Nina Ogińska-Bulik, Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne , Delfin, 2011 3) Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Ścieżka edukacyjna - edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi