Odnawialne źródła energii-studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Odnawialne źródła energii

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w ekoenergetyce
2
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
0
II - Podstawowe
Podstawy energetyki
1
ZAL-O
Wykład
15
Procesy energetyczne w atmosferze
1
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
0
15
III - Kierunkowe
Budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne
1
ZAL-O
Wykład
15
Energetyka wiatrowa
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Mała energetyka wodna
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Mikroorganizmy w energetyce
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
10
Moduł kierunkowy I
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Podstawy projektowania i budowy obiektów dla energii odnawialnej
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
10
Statystyka energii i metody badań empirycznych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Technologie pozyskiwania biomasy i konwersja jej do biopaliw
2
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
20
10
10
Wykorzystanie energii słońca
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Wykorzystanie energii ziemii i pompy ciepła
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
4

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
160
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Moduł Wydziałowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Efektywność energetyczna i poszanowanie energii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Laboratorium oceny biopaliw
2,5
BRAK
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
5
10
15
15
Moduł kierunkowy II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy III
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy IV
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy V
2
Rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca magisterska
7
ZAL
Ćwiczenia
45
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Instalacje ekoenergetyczne
3
BRAK
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
10
10
15
Modelowanie oddziaływania instalacji energetycznych na jakość powietrza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Moduł kierunkowy VI
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy VII
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Ocena cyklu życia odnawialnych źródeł energii
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
35
10
Przedsiębiorczość, polityka, rynek energetyczny
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Środowiskowe skutki przemysłu energetycznego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca magisterska
12
ZAL
Ćwiczenia
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
SUMA
30,0