Ergonomia

Ergonomics

2022Z

Kod przedmiotu2000SX-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Batogowska A., Podstawy ergonomii., WSP Olsztyn, 1998, s. 1-129 2) Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2015, s. 1-469 3) Górska E., Tytyk E,, Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1998, s. 1-127 4) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006, s. 1-452
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak