Budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne

Passive, zero net energy and energy plus buildings

2021L

Kod przedmiotu69S2-BPZPE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Albers J., Dommel R., Nedo H.,, Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT Warszawa, 2007 2) Feist W., Schlagowski G.,, Podstawy budownictwa pasywnego, PIBP Gdańsk, 2007 3) Wnuk R., Instalacje w Domu Pasywnym i Energooszczędnym, PB Warszawa, 2007 4) Mirowski A., Lange G., Jeleń I, Materiały do projektowania kotłowni i nowoczesnych systemów grzewczych, Viessmann, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi