Efektywność energetyczna i poszanowanie energii

Energy efficiency and energy saving

2022Z

Kod przedmiotu69S2-EEPE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Herring H., Sorrell S., , Energy Efficiency and Sustainable Consumption: The Rebound Effect (Energy, Climate and the Environment), Palgrave Macmillan, 2009, s. 266 2) Hinrichts R.A., Kleinbach M., Energy: Its Use and the Environment, Cengage Learning t.5th Ed. Brooks/Cole, 2013, s. 640 3) McLean-Conner P. , Energy Efficiency: Principles and Practices, PennWell Corp. , 2009, s. 212 4) ogi Goswami D., Kreith F., Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, CRC Press, 2007, s. 1560
Literatura uzupełniająca
Uwagi