Energetyka wiatrowa

Wind energy

2021L

Kod przedmiotu69S2-ENEW
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiatr jako zasób energii. Rodzaje siłowni wiatrowych. Rozwiązania konstrukcyjne siłowni wiatrowych z pionową i poziomą osią obrotu wirnika. Aspekty prawne energetyki wiatrowej. Rozwiązania systemowe siłowni wiatrowych - siłownie wiatrowe w systemie energetycznym. Ekonomiczne uwarunkowania budowy i eksploatacji siłowni wiatrowych. Rozwój energetyki wiatrowej - jako funkcja zależna od warunków środowiskowych i prawnych poszczególnych krajów - analiza na przykładzie sytuacji Polski i Turcji.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Badanie przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych. Badanie silnika wiatrowego z pionową osią obrotu. Badanie silnika wiatrowego z poziomą osią obrotu. Układy sprzęgające z siecią elektroenergetyczną. Systemy magazynowania energii.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) --, 1) Jagodziński W., 1959r., "Silniki wiatrowe", wyd. PWT, 2) Lubośny Z., 2006r., "Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym", wyd. WNT, 3) Soliński I, 1999r., "Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej", wyd. IGSMiE PAN, 4) Nalepa K., Miąskowski W., Pietkiewicz P., Piechocki J., Bogacz P., 2011r., "Poradnik energetyki wiatrowej", wyd. Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna, 5) Burton T., 2001r., "Handbook of wind energy", wyd. Willey., t. --, --, --, s. - 2) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi--