Instalacje ekoenergetyczne

2022L

Kod przedmiotu69S2-INSTE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPrezentacja zagadnień związanych z udziałem i rolą ekoenergii w gospodarce krajowej, UE i Świata. Aspekty modernizacji obiektów konwencjonalnych w kierunku wytwarzania ekoenergii. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Praktyczne aspekty wykorzystania OZE na szczeblu lokalnym. Zarządzanie kompleksem ekoenergetycznym oraz ocena korzyści i zagrożeń jakie wynikają z wykorzystania ekoenergii. Zgromadzenie danych i wykonanie projektu wdrożenia wybranego rodzaju OZE na poziomie lokalnym / indywidualnym. Prezentacja projektu w formie PowerPoint oraz opracowania Word. Wyjazdy terenowe do obiektów ekoenergetycznych, dyskusja.,ĆWICZENIA TERENOWE:ĆWICZENIA:Praktyczne aspekty wykorzystania OZE na szczeblu lokalnym. Zarządzanie kompleksem ekoenergetycznym oraz ocena korzyści i zagrożeń jakie wynikają z wykorzystania ekoenergii. Zgromadzenie danych i wykonanie projektu wdrożenia wybranego rodzaju OZE na poziomie lokalnym / indywidualnym. Prezentacja projektu w formie PowerPoint oraz opracowania Word. Wyjazdy terenowe do obiektów ekoenergetycznych, dyskusja.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Praktyczne aspekty wykorzystania OZE na szczeblu lokalnym. Zarządzanie kompleksem ekoenergetycznym oraz ocena korzyści i zagrożeń jakie wynikają z wykorzystania ekoenergii. Zgromadzenie danych i wykonanie projektu wdrożenia wybranego rodzaju OZE na poziomie lokalnym / indywidualnym. Prezentacja projektu w formie PowerPoint oraz opracowania Word. Wyjazdy terenowe do obiektów ekoenergetycznych, dyskusja.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Robert C. Brown, Christian Stevens, Thermochemical Processing of Biomass: Conversion into Fuels, Chemicals and Power, Wiley, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi