Laboratorium oceny biopaliw

2022Z

Kod przedmiotu69S2-LOB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodział oraz charakterystyka paliw kopalnych oraz biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. Regulacje prawne, terminologia oraz możliwości stosowania biopaliw. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Wyznaczanie ciepła spalania biopaliw. Obliczanie wartości opałowej biopaliw. Oznaczanie właściwości termofizycznych i składu elementarnego biomasy i biopaliw. Sporządzanie kart jakości biopaliw. Obliczanie emisji zanieczyszczeń przy wykorzystaniu różnych paliw, opłaty środowiskowe.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Wyznaczanie ciepła spalania biopaliw. Obliczanie wartości opałowej biopaliw. Oznaczanie właściwości termofizycznych i składu elementarnego biomasy i biopaliw. Sporządzanie kart jakości biopaliw. Obliczanie emisji zanieczyszczeń przy wykorzystaniu różnych paliw, opłaty środowiskowe.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Wyznaczanie ciepła spalania biopaliw. Obliczanie wartości opałowej biopaliw. Oznaczanie właściwości termofizycznych i składu elementarnego biomasy i biopaliw. Sporządzanie kart jakości biopaliw. Obliczanie emisji zanieczyszczeń przy wykorzystaniu różnych paliw, opłaty środowiskowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Kwiatkowski J., Krzyżaniak M., Lajszner W., Graban Ł.., Wieloletnie rośliny energetyczne, technologie energii odnawialnej, Multico, Warszawa, 2012 2) Stolarski M.J, Ocena właściwości termofizycznych i chemicznych paliw stałych. Rozdział VII w monografii pt. Analityka i monitoring środowiska. Teoria i praktyka, UWM Olsztyn, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi