Mikroorganizmy w energetyce

2021L

Kod przedmiotu69S2-MIKRE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówola mikroorganizmów w biotechnologiach środowiskowych. Metody konwersji biomasy przy udziale mikroorganizmów. Procesy mikrobiologiczne zachodzące podczas pozyskiwania energii z biomasy. Mikrobiologiczne przetwarzanie biomasy pochodzenia lignino-celulozowego oraz kwasów tłuszczowych i alkoholi na cele energetyczne. Znaczenie mikroorganizmów PGPR, DRMO i GMM w ekoenrgetyce. Wykorzystanie procesów fermentacji w transformacji biomasy. Odpady organiczne jako paliwo w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych. Zagrożenia mikrobiologiczne płynące z wykorzystania zielonej energii. Niepożądane działanie drobnoustrojów na paliwa. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA: Metody oceny aktywności mikroorganizmów wykorzystywanych w przetwarzaniu biomasy. Mikroorganizmy i enzymy efektywne w konwersji surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. Procesy tlenowe i beztlenowe zachodzące podczas konwersji biomasy. Transformacja bezazotowej i azotowej materii organicznej. Fermentacje. Metody zagospodarowania pofermentu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawelczyk A. , Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, Politechnika Wrocławska, 2006 2) Klimiuk E., Pawłowska M., Pokój T., Biopaliwa - technologie dla zrównoważonego rozwoju, PWN, 2012 3) Lewandowski W.M. , Proekologiczne źródła energii odnawialnej, ., 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi