Moduł kierunkowy III

2022Z

Kod przedmiotu69S2-MK3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołodziej B. Matyka M.,, Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne, Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne,Poznań, 2012 2) Bocheński C. I., Biodiesel - paliwo rolnicze, SGGW Warszawa, 2003 3) Gradziuk P., Biopaliwa, Wieś Jutra Warszawa, 2003 4) Grzybek A. Gradziuk K., Słoma.Energetyczne paliwo, Wieś Jutra Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi