Moduł Wydziałowy

2022Z

Kod przedmiotu69S2-MODW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi