Procesy energetyczne w atmosferze

Energy processes int he atmosphere

2021L

Kod przedmiotu69S2-PEA
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówpis ogólny atmosfery z charakterystyka jej uwarstwienia. Charakterystyka właściwości fizycznych i chemicznych podstawowych składników. Atmosfera wzorcowa. Termodynamika atmosfery ziemskiej: stany powietrza suchego i wilgotnego w kontekście równowagi hydrostatycznej oraz przemieszczania się mas powietrza. Charakterystyka procesów dynamicznych zachodzących w atmosferze - cyrkulacja atmosferyczna i skale ruchów mas powietrza atmosferycznego. Ogólna charakterystyka procesów radiacyjnych i elektrycznych (elektromagnetycznych ). Bilans energetyczny Ziemi. Statyka i termodynamika atmosfery. Równanie Schrodingera.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Madany A., Fizyka atmosfery: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1996 2) Seinfeld J, H., Pandis S. N., Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change, John Wiley & Sons Inc, New York, 1998 3) Landau, L. D., Lifszyc, JM , Fizyka teoretyczna, t. I, PWN, Warszaw, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi